Splošni pogoji


1 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S temi splošnimi pogoji za uporabo spletišč 3Dmed d.o.o. določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko spletišč (sistema naročanja), navodila uporabnikom, uporabo osebnih podatkov ter izjave o zasebnosti, pogojih uporabe, blagovnih znamkah, avtorskih pravicah in uporabi piškotkov.

Splošni pogoji se redno dopolnjujejo in so v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni različici v celotnem besedilu dostopni vsakomur na spletiščih https://narocila.3dmed.si.

1.1 UVODNE INFORMACIJE

Pri podjetju 3Dmed d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in skrbno varujemo vaše osebne podatke.

V splošnih pogojih varstva osebnih podatkov opredeljujemo namene, za katere jih zbiramo, načine zbiranja vaših osebnih podatkov, osebe, s katerimi jih delimo, varnostne ukrepe, s katerimi jih varujemo ter vaše pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

To velja za:

 • vse uporabnike naših spletišč (stran, rezervacijski sistem,
 • povpraševanja o naši ponudbi, preko spletnih obrazcev, e-pošte, telefona ali tiskanih obrazcev,
 • prenose kakršnihkoli dokumentov, ki so objavljeni na naših spletiščih,
 • uporabo platform družbenih in socialnih medijev (digitalnih kanalov),
 • uporabo kakršnekoli storitve ali tehnične podpore, ki jo ponuja in/ali izvaja 3Dmed d.o.o. na svojih spletiščih.

1.2 UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Ti splošni pogoji se uporablja za vse osebne podatke, ki jih o vas zbira in hrani podjetje 3Dmed d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, SI-2000 Maribor (v nadaljevanju: »3Dmed d.o.o.«, »mi«, »nas«).

3Dmed d.o.o. je kot upravljavec osebnih podatkov odgovoren za obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov.

V primeru, da imate v zvezi z uporabo teh splošnih pogojev ali v povezavi z uveljavljanjem svojih pravic, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, kakršnokoli vprašanje, nas kontaktirajte na enega izmed spodnjih kontaktov:

E: info@3dmed.si,

T: 00386 31 609 500,

3Dmed d.o.o., Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6, SI-2000 Maribor, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«.

1.3 OSNOVNI POJMI

Razlaga osnovnih pojmov, ki jih uporabljamo v splošnih pogojih.

Vsak spodaj opredeljen posamezen pojem ima znotraj teh splošnih pogojev namen, kot je opredeljen v tem poglavju.

Osebni podatki pomenijo katerokoli informacijo, na podlagi katere je mogoče posameznika določiti (npr.: ime, priimek, e-naslov, telefonska številka ipd.).

Upravljavec pomeni pravno osebo, ki določa sredstva in namene obdelave vaših osebnih podatkov.

Obdelovalec pomeni pravno ali fizično osebo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Obdelava pomeni zbiranje, hrambo, dostop in vse druge oblike uporabe osebnih podatkov.

Evropski gospodarski prostor (EGP) označuje vse države članice Evropske unije in Liechtenstein, Islandijo ter Norveško.

1.4 OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Pri 3Dmed d.o.o. vaše osebne podatke obdelujemo varno in transparentno, zgolj na podlagi jasno izraženih namenov.

Vaše osebne podatke pridobimo, kadar nam jih posredujete (npr. preko uporabe naših spletišč, , naročila naših storitev, preko povpraševanj po e-pošti, telefonu ali pisno na naš naslov ali na kakršenkoli drug način, s katerim nam posredujete svoje osebne podatke).

Vaše osebne podatke lahko pridobimo tudi iz javno dostopnih podatkovnih evidenc (npr.: AJPES, BIZI).

1.4.1 Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo

3Dmed d.o.o. o vas lahko zbira naslednje informacije oz. vrste informacij:

 • osnovne osebne podatke (ime, priimek),
 • osnovne kontaktne podatke (telefonska številka, e-naslov),
 • osnovne podatke o podjetju, v katerem delate (ime podjetja, davčna številka, naslov podjetja, e-poštni naslov, tel. št. ),
 • podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo dostave naročenega blaga (naslov, poštna številka, kraj).

Pri 3Dmed d.o.o. skrbno varujemo načelo najmanjšega obsega podatkov, ki ga predvideva zakonodaja, zato zbiramo zgolj tiste podatke, ki so ustrezni, omejeni in relevantni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Nameni, za katere zbiramo osebne podatke, so opredeljeni v poglavju Nameni obdelave.

1.4.2 Pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Skladno z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, lahko obdelujemo vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, h kateri ste pristopili;
 • kadar ste k obdelavi vaših osebnih podatkov podali soglasje za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravice, da dano soglasje prekličete;
 • kadar je to nujno potrebno zaradi izpolnitve določenih obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja (sem spadajo podatki, ki jih hranimo zaradi davčnih obveznosti).

Obvezno je zgolj posredovanje tistih osebnih podatkov, ki jih zbiramo na podlagi zahtev zakonodaje.

Posredovanje osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe, je prostovoljno. Opozarjamo vas, da v primeru ne posredovanja vseh osebnih podatkov, ki jih potrebujemo za izvedbo storitve, ki jo nudimo (npr. izdobave blaga, izdelavo računa …), takšne storitve ne bomo mogli zagotavljati.

Podaja privolitve je vedno prostovoljna in brez kakršnihkoli negativnih posledic. Opozarjamo vas, da določenih storitev (npr.: e-obveščanje, …) brez vaše privolitve oz. po preklicu vaše privolitve ne bomo mogli zagotavljati.

1.4.3 Nameni obdelave

3Dmed d.o.o. bo vaše podatke obdeloval zgolj za izrecne in določene ter zakonite namene. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali na način, ki ni združljiv z nameni, opredeljenimi v teh splošnih pogojih.

Nameni za katere lahko uporabljamo vaše osebne podatke so opredeljeni spodaj. 3Dmed d.o.o. lahko vaše osebne podatke uporablja za enega ali več opredeljenih namenov.

Nameni, za katere bomo uporabljali vaše osebne podatke, so naslednji:

komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja oddanih preko spletišč.

Sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe. Sem spada zlasti izvedba prijav in naročil, oddanih preko naših spletišč. Vse osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z naročili v naši spletni trgovini, obdelujemo z namenom sklenitve in izvršitve pogodbe, ki je bila sklenjena z vami. V primeru, da nam ne posredujete vseh podatkov, nujnih za izvedbo naročila, si pridržujemo pravico, da naročilo odložimo ali prekličemo.

Za namene tržne komunikacije (sem spadajo novice ter obvestila o novih storitvah oz. nadgradnjah obstoječih storitev in dogodkih, ki jih organizira 3Dmed d.o.o.);

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam. Osebne podatke bomo posredovali le tretjim osebam, ki so opredeljene v POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV, poglavju teh splošnih pogojev. Vaše podatke bomo posredovali samo v primeru, kadar to opravičuje naš zakoniti interes zagotavljanja zakonitega in varnega poslovanja in izpolnitev pravnih obveznosti (npr.: davčne obveznosti, ki lahko vključujejo posredovanje vaših osebnih podatkov davčnim organom).

Za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov. Za zaščito našega poslovanja in uveljavitve in/ali zaščite naših pravic lahko pride do razkritja osebnih podatkov. Vaše osebne podatke bomo razkrili le pod pogoji in na način, ki ga zahteva zakon.

Za potrebe statističnih analiz. Za izboljšanje uporabniške izkušnje izvajamo analize uporabe naših spletišč, kar predstavlja naš zakoniti interes po izboljševanju in/ali ohranjanju našega poslovnega uspeha.

Kakršnokoli obdelavo vaših osebnih podatkov, ki poteka na podlagi vaše privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nam lahko sporočite na katerokoli izmed kontaktnih točk, opredeljenih v poglavju Napaka: vira sklicevanja ni mogoče najti teh splošnih pogojev.

1.4.4 Koliko časa hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke hranimo skladno z veljavno zakonodajo in toliko časa, kolikor je nujno potrebno, da se dosežejo nameni, za katere podatke obdelujemo. Lahko jih hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon (npr. 10 let za hrambo izdanih računov) oz. za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, kar vključuje jamčevalne roke in roke, v katerih je možno uveljavljati kakršnekoli zahtevke na podlagi sklenjene pogodbe (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti).

Osebne podatke, ki so pridobljeni na podlagi vašega soglasja hranimo trajno oz. do preklica tega soglasja z vaše strani.

V primeru, da je bil dosežen namen oz. cilj, za katere smo podatke zbrali na podlagi soglasja, bomo le te izbrisali še pred vašim preklicem.

Osebne podatke, za katere je potekel rok hrambe (npr. ker je bil dosežen namen, za katerega so bili zbrani ali ker je potekel zakonsko določen rok… ) bomo anonimizirali na način, da rekonstrukcija osebnih podatkov ne bo več mogoča.

Za kakršnekoli dodatne informacije v zvezi z rokom hrambe vaših osebnih podatkov se obrnite na nas na kateregakoli izmed kontaktnih podatkov.

1.5 VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Za zavarovanje vaših osebnih podatkov smo pri 3Dmed d.o.o. sprejeli ustrezne organizacijske in tehnične ukrepe, ki so naslednji:

 • učinkovito in redno posodabljanje programske in računalniške opreme, kjer shranjujemo vaše osebne podatke,
 • varovanje dostopov do osebnih podatkov,
 • izdelave varnostnih kopij,
 • izobraženost zaposlenih, ki so pri delu obdelujejo osebne podatke,
 • skrbno delovanje pri izbiri obdelovalcev vaših osebnih podatkov,
 • vršenje nadzora nad zaposlenimi in drugimi obdelovalci vaših osebnih podatkov, vključno z izvedbo revizij,
 • nadzor in ustrezno ukrepanje ob morebitnih varnostnih incidentih, s katerimi preprečujemo ali zamejimo nastanek škode za osebne podatke.

Pri 3Dmed d.o.o. varujemo vaše osebne podatke pred nezakonito ali nepooblaščeno obdelavo in/ali dostopom ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo. Vse ukrepe izvajamo upoštevajoč naše tehnološke zmožnosti (vključno s stroški izvajanja določenih ukrepov) in presojo vplivov na vašo zasebnost.

3Dmed d.o.o. bo brez odlašanja, obvestil pristojni nadzorni organ, v primeru ugotovitve kršitve varstva osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je pristojni nadzorni organ informacijski pooblaščenec.

3Dmed d.o.o. v primeru suma storitve kaznivega dejanja, kršitve prijavil policiji in pristojnemu državnemu tožilstvu.

V primeru, da pride do kršitve varstva podatkov, ki lahko povzroči veliko tveganje za svoboščine in pravice posameznikov, vas bo 3Dmed d.o.o. o takšnem dogodku nemudoma obvestil.

1.6 POSREDOVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke lahko posredujemo, dovolimo vpogled ali dopustimo dostop določenim tretjim osebam, ki so opredeljene spodaj, zgolj za to da bi dosegli namen, za katerega so bili zbrani. Vsak uporabnik, s katerim delimo osebne podatke, sme podatke obdelovati le za tiste namene, za katere so bili zbrani. Vsi uporabniki so zavezani k spoštovanju veljavne zakonodaje in tudi z določbami splošnih pogojev varstva osebnih podatkov.

Vaše osebne podatke lahko posredujemo:

 • Drugim pogodbenim partnerjem, ki skrbijo za potrebe 3Dmed d.o.o. (računovodski servisi, odvetniške pisarne …).
 • Kadar to od nas zahteva zakonodaja (npr.: sodišče, davčni organi …).

2 POLITIKA PIŠKOTKOV

2.1 KAJ SO PIŠKOTI (COOKIES)?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik , ki lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. Piškotke uporabljamo za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Piškotki niso škodljivi in so časovno omejeni.

2.2 ZAKAJ SE UPORABLJAJO PIŠKOTI?

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Nekaj konkretnih primerov uporabe piškotkov:

 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede na pretekle obiske,
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave,
 • za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine vaši napravi,
 • za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani,

2.3 NUJNO POTREBNI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno.

2.4 IZKUSTVENI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere vsebine na naši spletni strani najpogosteje obiskujete). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika. Poskrbijo pa, da je uporaba spletne strani prijetna izkušnja.

2.5 FUNKCIONALNI PIŠKOTKI

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr., jezik, regijo,) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

2.6 OGLASNI ALI CILJANI PIŠKOTKI

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

2.7 NADZOR PIŠKOTKOV

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo. Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov priporočamo, da si ogledate nastavitve za Internet Explorer, Chrome , Firefox, Opera in Safari.

Na naši spletiščih uporabljamo piškotke za izboljšanje in optimizacijo naših spletišč in vam tako omogočimo boljšo uporabniško izkušnjo. Določeni piškotki so nujno potrebni, saj brez njih ni mogoče zagotavljati delovanja spletišč, vse ostale piškotke lahko zavrnete. Nujno potrebne piškotke zagotavljamo za shranjevanje statističnih podatkov glede uporabe naših spletišč in za shranjevanje informacij, ki so potrebne za izpolnitev kontaktnih obrazcev na naših spletiščih.

Vse piškotke tretjih oseb lahko zavrnete oz. kadarkoli izbrišete v vašem brskalniku.

Navodila za izbris zgoraj navedenih piškotkov:

3 PRAVICE POSAMEZNIKOV

Pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov so opisane spodaj.

Dostop do osebnih podatkov: Od 3Dmed d.o.o. lahko zahtevate informacijo o tem, ali obdeluje osebne podatke o vas in v primeru, da jih, lahko zahtevate dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi (katere podatke obdelujemo in od kod ti podatki izvirajo).

Popravek osebnih podatkov: Od 3Dmed d.o.o. lahko zahtevate, da dopolni oz. popravi nepopolne podatke, ki jih obdelujemo o vas.

Omejitev obdelave osebnih podatkov: Od 3Dmed d.o.o. lahko zahtevate omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (npr.: pri poteku preverbe točnosti in/ali popolnosti vaših osebnih podatkov).

Izbris osebnih podatkov: Od 3Dmed d.o.o. lahko zahtevate, da vaše osebne podatke izbrišemo (osebnih podatkov, ki jih vodimo zaradi zakonskih zahtev ali na podlagi pogodbenega razmerja ne moremo izbrisati).

Izpis osebnih podatkov: Od 3Dmed d.o.o. lahko zahtevate, da vam vaše posredovane osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljani in berljivi obliki.

Preklic privolitve: Privolitev do uporabo svojih osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo na podlagi privolitve, imate pravico kadarkoli preklicati. Preklic privolitve nima nikakršnih negativnih posledic, obstaja pa možnost, da vam 3Dmed d.o.o. zaradi preklica, določenih storitev ne bo več mogel zagotavljati.

Pravica do prenosljivosti podatkov: izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali imate vedno pravico zahtevati. Podatke vam bomo posredovali v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Te podatke ste upravičeni posredovati drugemu upravljavcu po vaši izbiri. Prav tako lahko zahtevate, da se vaši osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Vse pravice lahko izvajate tako, da nas kontaktirate preko kateregakoli komunikacijskega kanala. Vsi ti kontakti so vam prav tako na voljo, ko glede svojih pravic potrebujete kakršnekoli dodatne informacije.

Imate pravico do vložitve pritožbe zoper nas pri zato pristojen nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov, tj. informacijskem pooblaščencu.

Pri 3Dmed d.o.o. skrbimo za ažurnost in celovitost osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Prosimo vas, da nam vsakršno spremembo vaših osebnih podatkov čimprej sporočite na info@3dmed.si ali preko 00386 31 609 500. V najkrajšem možnem času bomo poskrbeli za ažurnost vaših osebnih podatkov.

3Dmed d.o.o. si pridržuje pravico, da za namene identifikacije posameznika, v primeru uveljavljanja katerekoli pravice iz tega poglavja, od vas zahteva določene osebne podatke (kot npr. ime, priimek, e-naslov).

4 AVTORSKE PRAVICE

3Dmed d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, skice, grafični elementi, zemljevidi in načrti, avdio-video posnetki, glasba, računalniški programi in druge vsebine), objavljenimi na spletiščih www.tokc.si. Imetniki vsebin so lahko tudi partnerji podjetja ali pogodbeni sodelavci oz. so takšne vsebine označene z ustrezno navedbo vira in avtorja. Zraven lastnih virov je možna uporabo kupljenega materiala na spletiščih za multimedijo.

Vsebine, ki jih objavi podjetje, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in druge sorodne pravice ter intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati.

Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano vsakršno kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, razmnoževanje, javno prikazovanje in predvajanje, razširjanje v komercialne namene ter druge oblike uporabe avtorskega dela kot tudi uporaba podatkov oz. vsebin.

V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja podjetje, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletiščih, je podjetje ali tretja oseba. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

5 KONČNE DOLOČBE

Splošni pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokratne veljavne zakonodaje in jih lahko podjetje občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni splošne pogoje uporabe brez predhodnega opozorila.

Vsakokratni veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://narocila.3dmed.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev.

Podjetje priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o pogojih uporabe ter o tem, kako podjetje varuje njihovo zasebnost.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oz. do morebitne spremembe.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi teh splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani ter v sami aplikaciji.

Ti splošni pogoji veljajo od 13. 2. 2019.

6 SITEM NAROČANJA https://narocila.3dmed.si

Podjetje 3Dmed d.o.o. vam zraven vseh svojih osnovnih dejavnosti nudimo raznorazne informacije o naših storitvah in proizvodih preko spletišča https://3dmed.si, https://3dtisk.3dmed.si.

6.1 POSTOPEK ODDAJE NAROČILA

Naročnik naročilo odda na spletnem sistemu naročanja https://narocila.3dmed.si. Ob prvi prijavi je potreba registracija uporabnika, nato se naročnik v sistem naročanja prijavi z uporabniškim imenom in geslom, kjer lahko spremlja seznam naročil, predviden rok dostave in znesek naročila.

Z oddajo naročila na spletnem sistemu naročanja naročnik potrdi proizvodnjo oddanih konstrukcij. V kolikor naročnik opazi nepravilnosti pri oddanih konstrukcijah, nas je o tem dolžan obvestiti po telefonu ali elektronski pošti in sicer do 15h od ponedeljka do četrtka in do 14h v petek.

6.2 ROK ZA ODDAJO NAROČIL

Naročila sprejemamo od ponedeljka do četrtka do 15h in v petek do 14h. Naročilo oddano znotraj teh časovnih okvirjev gre v proizvodnjo še isti dan. V primeru kasnejše oddaje gre naročilo v proizvodnjo naslednji delovni dan.

6.3 DATOTEKE Z NAPAKAMI

V kolikor na oddani konstrukciji opazimo manjše napake, jih brezplačno popravimo in datoteke ustrezno pripravimo za proizvodnjo. Če so napake obsežnejše, lahko pri popravljanju datoteke nastanejo dodatni stroški, o čemer je stranka pred proizvodnjo obveščena na sistemu naročanja ali po telefonu.

6.4 DOSTAVA NAROČIL

Naročila so na naslov dostavljena najkasneje v 48 urah od trenutka naročila (razen pri opcjiji +1 DAN). Primer: če je naročilo oddano v ponedeljek do 15h, je odposlano v torek in je na naslov prejemnika predvideno dostavljeno v sredo dopoldne. Če je naročilo oddano v petek do 14h, je odposlano v soboto in je na naslov prejemnika dostavljeno predvidoma v ponedeljek dopoldne. Pri kovinskih bazah za delno protezo si podjetje 3Dmed pridržuje pravico za en dodatni dan podaljšati rok dostave, o čemer je stranka obvečena ob oddaji naročila. Na dodatne zamude dostavnih služb podjetje 3Dmed nima vpliva.

Poštnina konstrukcij iz našega podjetja na naslov naročnika je brezplačna za vsa naročila nad 7 eur. Pri naročilih pod 7 eur se zaračuna poštnina v znesku 1 eur.

6.5 PODPORA PRI MODELACIJI

Podjetje za redne naročnike ponuja brezplačno podporo pri modelaciji. Naročniku nudimo podporo, če na mesec v povprečju naroča vsaj 50 enot mesečno. Podpora se nudi le pri konstrukcijah, ki jih izdelamo v našem podjetju.

6.6 NAČIN PLAČILA

Stranka v začetku meseca prejme zbirni račun za vsa naročila oddana v preteklem mesecu. Račun se poravna z nakazilom na TRR v roku, ki je naveden na računu. V primeru zamud s plačili si podjetje 3Dmed pridržuje pravico zaračunavati zamudne obresti.

6.7 CENE

Cene, prikazane na spletnem naslovu http://3dmed.si, se ne spremenijo brez predhodnega obvestila.

• Veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletišča https://narocila.3dmed.si.

• Vključujejo davek, razen če je označeno drugače.

• Veljajo v trenutku oddaje naročila.

6.8 REKLAMACIJE

Reklamacija konstrukcije se upošteva le ob pogoju, da naročnik reklamirano konstrukcijo vrne v podjetje 3Dmed.

Naročniku se lahko znesek reklamirane konstrukcije odšteje od računa ali se znesek prenese v naslednji mesec kot dobroimetje ali pa se konstrukcija ponovno izdela in se jo naročniku ponovno dostavi v petih delovnih dneh od dneva prijave reklamacije.